Hey Krishan Gopal Hari | Piano Notes

0
119
Hey Krishan Gopal Hari Piano Notes

Hey Krishan Gopal Hari, Hey Deen Dayal Hari
EE EEE FED CB-D, B-DEFE EDEDEC B-C

Hey Krishan Gopal Hari, Hey Deen Dayal Hari
GG GGG GDE CB-D, B-DEFE EDEDEC B-C

Hey Krishan Gopal Hari, Hey Deen Dayal Hari
EE EEE FED CB-D, B-DEFE EDEDEC B-C

Tum Karta, Tum Hi Karan
GG GGGG , F#ABA GF#DE

Hey Param Kripal Hari, Hey Deen Dayal Hari
GG GGGDEDC B-D, B-DEFE EDEDEC B-C

Rath Hanke Rannbhumi Mein Aur Karam Yog Ke Maram Bataye
GC+C+C+C+ C+C+BA BC+BA GF# D F# AA A F#AB C+BAG

Ajar Amar Hai Param Tatv Yun Kaya Ke Dukh Sukh Samjhaye
GC+C+C+C+ C+C+BA BC+BA GF# D F# AA A F#AB C+BAG

Sakha Sarthi Sharnagat Ke
GG GGG F#ABAGF#E D

Sada Pritpal Hari, Hey Deen Dayal Hari
GG GGGDEDC B-D, B-DEFE EDEDEC B-C

Hey Param Kripal Hari, Hey Krishan Gopal Hari
Hey Krishan Gopal Hari Hey deen Dayal Hari

Shyam Ke Rang Mein Rang Gayi Meera, Rat Khan to Ras ki Khan Huye
Jag se ankhein Band Kari To Soor Das Ne Daras Kiye

Maat Jashodha Brij Nari Ke
Maakhan Chor Hari, Hey Deen Dayal Hari

Jai Krishan Gopal Hari, Jai Nand Ke Lal Hari
EE EEE FED CB-D, B-DEFE EDEDEC B-C

Jai Krishan Gopal Hari, Jai Nand Ke Lal Hari
G GGG GBA BC+BAG, G GGG GBA BC+BAG

Jai Krishan Gopal Hari, Jai Nand Ke Lal Hari
GG GGG GDE CB-D, B-DEFE EDEDEC B-C

Jai Krishan Gopal Hari, Jai Nand Ke Lal Hari
EE EEE FED CB-D, B-DEFE EDEDEC B-C

See More:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here