Radhika Gori Se Biraj Ki Chhori Se Bhajan western Piano Notes

1
971
radhika-gori-se-piano-notes-by-vinod-agarwal

RADHIKA GORI SE,  BIRAJ  KI CHHORI SE
D#D#D#  FG   G#GF D#D#D# D# FG     G#GF

MAIYA KARADE MERO BYAH
GG    GGFG   FD#  D#

RADHIKA GORI SE,  BIRAJ  KI CHHORI SE
D#D#D#  FG   G#GF A#D#D# D# FG     G#GF

MAIYA KARADE MERO BYAH
GG    GGFG   FD#  D#

RADHIKA GORI SE,  BIRAJ  KI CHHORI SE
D#D#D#  FG   G#GF D#D#D# D# FG     G#GF

MAIYA KARADE MERO BYAH
GG    GGFG   FD#  D#

RADHIKA GORI SE,  BIRAJ  KI CHHORI SE
D#D#D#  FG   G#GF D#D#D# D# FG     G#GF

MAIYA KARADE MERO BYAH
GG    GGFG   FD#  D#

RADHIKA GORI SE,  BIRAJ  KI CHHORI SE
D#D#D#  FG   G#GF D#D#D# D# FG     G#GF

MAIYA KARADE MERO BYAH
GG    GGFG   FD#  D#

Stanza:

UMAR TERI CHHOTI HAI, NAZAR TERI KHOTI HAI
D#D# D#D# FG     G#GF D#D#  D#D# FG    G#GF

KAISE KARADU TERO BYAH
GG    GGFG   FD#  D#

UMAR TERI CHHOTI HAI, NAZAR TERI KHOTI HAI
D#D# D#D# FG     G#GF D#D#  D#D# FG    G#GF

KAISE KARADU TERO BYAH
GG    GGFG   FD#  D#

HO MAIYYA
A# {A#A#}D#

RADHIKA GORI SE,  BIRAJ  KI CHHORI SE
D#D#D#  FG   G#GF D#D#D# D# FG     G#GF

MAIYA KARADE MERO BYAH
GG    GGFG   FD#  D#

Stanza:

JO NAHI BYAH     KARAYE, TERI GAIYA NAHI     CHARAU
G  FG   {G#G#}A# A#{GG}  GF   GG#   {G#G#}A# A#{G#G#}{GG}

JO NAHI BYAH     KARAYE, TERI GAIYA NAHI     CHARAU
G  FG   {G#G#}A# A#{GG}  GF   GG#   {G#G#}A# A#{G#G#}{GG}

AAJ KI BAAD   MERI   MAIYA, TERI DEHALI PAR NA AAU
GF  G  {G#G#} {A#A#} {GG}   GF   GG#   {G#G#}A# A#{G#G#}{GG}

AAJ KI BAAD   MERI   MAIYA, TERI DEHALI PAR NA AAU
GF  G  {G#G#} {A#A#} {GG}   GF   GG#   {G#G#}A# A#{G#G#}{GG}

AAYEGA,         RE      MAZZA, RE      MAZZA, AB   JEET   HAAR   KA
GG#{C+C+C+C+}A# A#C+C#+ C+C+A# A#C+C#+ C+C+A# A#C+ A#C+A# G#A#G# G

RADHIKA GORII SE,  BIRAJ  KI CHHORI SE
D#D#D#  FG   G#GF D#D#D# D# FG     G#GF

MAIYA KARADE MERO BYAH
GG    GGFG   FD#  D#

UMAR TERI CHHOTI HAI, NAZAR TERI KHOTI HAI
D#D# D#D# FG     G#GF D#D#  D#D# FG    G#GF

KAISE KARADU TERO BYAH
GG    GGFG   FD#  D#

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here